Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Poświętne

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Poświętne odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2021 r. (środa, czwartek).

Obowiązani do stawiennictwa są mężczyźni urodzeniu w 2001 oraz 2002 roku.

W załączeniu zawiadomienie Starosty Wołomińskiego.