Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Mając na uwadze aktualnie panujący stan pogodowy sprzyjający występowaniu i przenoszeniu wirusa grypy ptaków, polecam wprowadzenie szczególnego nadzoru nad podmiotami utrzymującymi zwierzęta z gatunków wrażliwych.

Hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracii minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób;
  • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

Powyższe proszę w trybie pilnym celem przypomnienia przekazać hodowcom drobiu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-1 10 Siedlce tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, www.wiw.mazowsze.pl

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak