KOMUNIKAT GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

DOTYCZY: uchylenia zakazu kąpieli w związku z ustąpieniem skażenia wody Enterokokami kałowymi i bakteriami Escherichia coli w miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli tzw. dzikim kąpielisku we wsi Turze w Gminie Poświętne.