Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii NIE dla ASF!

5 podstawowych zasad , które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF:

Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo, budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.

Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający: 

drogi komunikacyjne w gospodarstwie,

procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu.

kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni

stale się dokształcaj!

3. Pamiętaj o zabezpieczeniu i stałym utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa

4. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.

5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt

podmiotów dostarczających paszę

podmiotów dostarczających ściółkę

podmiotów odbierających padlinę

osób zatrudnionych w gospodarstwie

osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.

Ty musisz dopilnować ich bioasekuracji !

5 podstawowych zasad , które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF:

 1. Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo, budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
 2. Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający:
 • drogi komunikacyjne w gospodarstwie,
 • procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu.
 • kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni
 • stale się dokształcaj!

3. Pamiętaj o zabezpieczeniu i stałym utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa

4. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.

5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt

 • podmiotów dostarczających paszę
 • podmiotów dostarczających ściółkę
 • podmiotów odbierających padlinę
 • osób zatrudnionych w gospodarstwie
 • osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.
 • Ty musisz dopilnować ich bioasekuracji !