INFORMACJA O SPOSOBIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował, że podstawą do oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez producenta rolnego wniosku  za pośrednictwem aplikacji „zgłoś suszę rolniczą”  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .  Złożenie ww. wniosku jest konieczne w celu uzyskania protokołu/kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji.

W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1350) rolnik może również zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną. Komisja może dokonać szacowania szkód wyłącznie w uprawach do czasu ich zbioru (nie szacujemy ściernisk, zboża w magazynach, itp.). Jeżeli rolnik zebrał już plony to w aplikacji można oszacować również po zbiorach.

Komisja po oszacowaniu szkód sporządzać będzie raport, który przekaże do Wojewody, a nie protokół przekazywany producentom rolnym.

Producent rolny musi zgłosić wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Obowiązkowym elementem wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej jest kserokopia wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza.

WAŻNE!!!

Wniosek o oszacowanie szkód tylko przez komisję, nie umożliwi otrzymania wsparcia – powinien być zgłoszony w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Monitoring suszy rolniczej: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1434082/