Gmina Poświętne organizuje bezpłatny transport na szczepienie przeciw COVID-19

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Gminy Poświętne, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi, zorganizuje transport uprawnionych osób do punktu szczepień.

Co ważne Urząd Gminy Poświętne nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

 • dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,
 • Internetowego Konta Pacjenta
 • punktu szczepień Przychodnia Zdrowia Centrum – ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne
  Pacjent może zapisać się telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.centrum.med.pl. Zapisy dotyczą wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie 

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio
  I grupę z ww. schorzeniami,
 • mają powyżej 70 lat,
 • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
  w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień
 • mają ustalony z punktem szczepień termin wykonania szczepienia,
 • są mieszkańcami Gminy Poświętne.

Zwracamy się z prośbą, aby każdy Osoba, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do punktu szczepień zadzwoniła na infolinię najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio
  w punkcie szczepień

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub
e-rejestracji, i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 (tel. 515 508 740 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30).

Uprawnione osoby mogą zgłaszać potrzebę przewozu mikrobusem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych od 21 stycznia 2021 r.

Aby skorzystać z pomocy Gminy należy zadzwonić pod numer telefonu 515 508 740 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 i podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. kryterium kwalifikujące do przewozu:
 • stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
 • wiek powyżej 70 lat i oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, w szczególności porusza się na wózku inwalidzkim,
 1. adres zamieszkania pacjenta,
 2. adres punktu szczepień,
 3. data szczepienia,
 4. godzina szczepienia,
 5. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Po szczepieniu mikrobus odwiezie osobę niepełnosprawną do miejsca zamieszkania.

Należy też liczyć się z brakiem możliwości przewozu w zgłaszanym terminie. Z tego powodu ustalona została następująca hierarchia obsługi:

 1. kolejność zgłoszeń wpływająca na komplet przewożonych osób (zgodnie z zasadami określonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny mogą to być maksymalnie 4 osoby łącznie z opiekunami),
 2. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 3. osoby powyżej 70 roku życia niemogące samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Gmina nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień. Lekarz POZ w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia szczepień pacjentów realizuje transport dedykowany osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego.

Opracowanie: Agnieszka Gryglas – Sekretarz Gminy Poświętne – gminny koordynator ds. szczepień przeciwko COVID-19.