Miesiąc: styczeń 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Wójt Gminy Poświętne jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych
z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Mobilny Urzędnik w Gminie Poświętne

W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Poświętnem
do projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”
otwieramy od 1 lutego 2021 roku dla Państwa usługę polegającą na realizacji spraw urzędowych
przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania !!!
(teren Gminy Poświętne)

Mobilny Urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach.

Nie jesteś w stanie dotrzeć do urzędu?

Członek rodziny potrzebuje wsparcia w załatwieniu sprawy urzędowej?

Dla kogo?

 • osób w wieku 65 +;
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • osób zależnych 15 + ;
 • opiekunów faktycznych osób zależnych;
 • opiekunów pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia: telefonicznego pod numerem  (25) 752 03 80 lub 515 508 740
(zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia)

Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek                7:30 – 15:30

 wtorek                         10:00 – 18:00

środa                            7:30 – 15:30

czwartek                       7:30 – 15:30

piątek                           7:30 – 15:30

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na 30 marca 2021 r. godz. 24:00

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie dane będą zbierane w ramach spisu.

https://spis.gov.pl/o-spisie/czym-jest-spis

https://spis.gov.pl/o-spisie/jakie-dane-bedziemy-zbierac

https://spis.gov.pl/o-spisie/bezpieczenstwo-danych

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Jesteśmy obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Zależy nam szczególnie na Państwa opiniach i propozycjach, ponieważ Wasza praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Dlatego pragniemy ponowić zaproszenie do udziału w konsultacjach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

Od 15 stycznia 2021 r. na szczepienia przeciw COVID-19 mogą zarejestrować się osoby powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia taką możliwość będą mieli także seniorzy, którzy skończyli 70 lat. Szczepienia dla tych grup rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szczepienia jest szybka i prosta. Można zarejestrować się na kilka sposobów:

 • dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinie Narodowego Funduszu Zdrowia 989,
 • elektronicznie za pomocą strony gov.pl/szczepimysie,
 • bezpośrednio w punkcie szczepień (mapa i dane kontaktowe dostępne są tutaj).

Na terenie naszej Gminy będzie można się zaszczepić:

 • Przychodnia Zdrowia w Poświętnem – ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne (od dnia 04.01.2021 r. Przychodnia Centrum prowadzi rejestrację pacjentów na bezpłatne
  i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19. Pacjent może zapisać się telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
  www.centrum.med.pl. Zapisy dotyczą wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni. Szczepienia odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2).

Mieszkańców Gminy Poświętne, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień – Przychodnia Zdrowia w Poświętnem ul. Szkolna 4, 05 – 326 Poświętne, prosimy o kontakt telefoniczny z punktem zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 tj. z Sekretarzem Gminy Poświętne – Panią Agnieszką Gryglas pod numerem telefonu 515 508 740 czynnym poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30.

Punkt informacyjny czynny będzie przez okres realizacji
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uwaga: Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami. Transport na szczepienie dedykowany jest też osobą powyżej 70. roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE

Obszar wsparcia udzielanego w punkcie – poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne

zasięg działania punktu – gminy Kobyłka, Poświętne, Wołomin

punkt prowadzi Fundacja Ogarnij Emocje w Wołominie ul. Żelazna pawilon 1b (piętro)

w środy 15.00 – 20.00

w czwartki 11.00 – 16.00

w piątki 10.00 – 13.00

usługi świadczone w ramach poradnictwa są bezpłatne

spotkanie ze specjalistą możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty

zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod adresem poczty elektronicznej: <ogarnij-emocje@wp.pl>

od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00 pod numerem telefonu 795 990 820

bezpośrednio w godzinach pracy punktu w Wołominie ul. Żelazna pawilon 1b

Projekt

„Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Informujemy, że w celu zapanowania nad pandemią koronawirusa przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w Przychodni Zdrowia Centrum w Poświętnem został utworzony PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19.Od dnia 04.01.2021 w Przychodni Centrum prowadzona jest rejestracja pacjentów na bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19.Pacjent może zapisać się telefonicznie 25 633 35 55, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.centrum.med.pl.Zapisy dotyczą wszystkich osób, również tych niezadeklarowanych do przychodni Centrum.Szczepienia odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.