III POWIATOWY TURNIEJ KOBIET GOSPODARNYCH
I WYJĄTKOWYCH KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH