II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich