Zmiana siedziby Urzędu Pocztowego w Poświętnem.

Informujemy, że od poniedziałku 6 lipca 2020 r. placówka Poczty Polskiej w Poświętnem urzęduje pod nowym adresem – przy ul. Szkolnej 3 (budynek starej zlewni mleka). Godziny urzędowania pozostają bez zmian – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki placówka czynna jest w godzinach od 8:00 do 14:30, we wtorki od 8:00 do 20:00.