Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne