Urząd Gminy Poświętne 2 maja 2023 roku (wtorek) będzie nieczynny

Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 3 kwietnia 2023r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

– został wyznaczony jako dzień wolny od pracy

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkowe odpracowanie za 2 maja 2023r. odbędzie się 22 kwietnia 2023r. (sobota) w godzinach pracy

Urzędu Gminy Poświętne tj. 730-1530