ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE POŚWIĘTNE

Z DNIEM 3 WRZEŚNIA 2019 R. NASTĘPUJE ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE POŚWIĘTNE. 

PUNKT ZLOKALIZOWANY BĘDZIE W URZĘDZIE GMINY POŚWIETNE PRZY UL. KRÓTKIEJ 1 (SALA KONFERENCYJNA / I PIĘTRO).

GODZINY PRACY PUNKTU PO ZMIANACH:

WTOREK:  12.30 – 16.30,

ŚRODA:   16.45 – 20.45.

TELEFON DO PUNKTU:  884 196 918.

TELEFON – ZAPISY:  735-736-797.