Wypłata 500+

WAŻNY KOMUNIKAT !!!!!

Osoby, które pobierają świadczenia pieniężne tj. 500 + na poczcie i świadczenia rodzinne w BS Poświętne w formie gotówkowej proszone są o założenie konta osobistego, na które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokona przelewu ww. świadczeń.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej, poinformowanie oraz dostarczenie numeru konta do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 17 marca br.