Wsparcie o wartości 120 tys. złotych dla Szkoły w Poświętnem

W dniu 30.06.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisaliśmy umowę partnerską w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Wartość wsparcia wyniesie około 120 tysięcy złotych.