Nieczynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poświętnem dnia 5 czerwca (sobota) 2021 r., będzie nieczynny. W zamian za ten dzień PSZOK będzie czynny 12 czerwca (sobota) 2021r., od 8.00 do 10.00.

Z wyrazami szacunku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem