Mobilny Urzędnik w Gminie Poświętne

W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Poświętnem
do projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”
otwieramy od 1 lutego 2021 roku
dla Państwa usługę polegającą na realizacji spraw urzędowych
przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania !!!
(teren Gminy Poświętne)

Mobilny Urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach.

Nie jesteś w stanie dotrzeć do urzędu?

Członek rodziny potrzebuje wsparcia w załatwieniu sprawy urzędowej?

Dla kogo?

  • osób w wieku 65 +;
  • osób z niepełnosprawnościami;
  • osób zależnych 15 + ;
  • opiekunów faktycznych osób zależnych;
  • opiekunów pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia: telefonicznego pod numerem  (25) 752 03 80 lub 515 508 740
(zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia)

Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek                7:30 – 15:30

 wtorek                         10:00 – 18:00

środa                            7:30 – 15:30

czwartek                       7:30 – 15:30

piątek                           7:30 – 15:30