Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Poświętne

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Poświętne odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2023 r. (środa, czwartek).

Obowiązani do stawiennictwa są mężczyźni urodzeniu w 2004 “rocznik podstawowy” oraz mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. “roczniki starsze”.

W załączeniu zawiadomienie Starosty Wołomińskiego.