Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”,