KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY – w sprawie TRENINGOWEGO wykorzystania sygnałów alarmowych

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

– SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY –

w sprawie TRENINGOWEGO wykorzystania sygnałów alarmowych

Uprzejmie informuję że w dniu Ol sierpnia 2019r. od godzinie 17,00 w gminie Poświętne ( w OSP Ręczaje Polskie, OSP Poświętne, OSP Wola Ręczajska, OSP Turze, OSP Zabraniec, OSP Nowe Ręczaje) zostanie przeprowadzony trening wykorzystania sygnałów alarmowych poprzez syreny alarmowe znajdujące się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

ZAKRES treningu obeimuie :

1. Praktyczne sprawdzenie przygotowania i działania Punktów Alarmowania w Ochotniczych Strażach Pożarnych;

2. Sprawdzenie słyszalności syren alarmowych na terenie gminy;

3. Upamiętnienie w lokalnej społeczności 75 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 75 Rocznicy Akcji Burza;

4. TRENINGOWY sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny

w okresie 1 minuty.

ZASIĘG TERYTORIALNY treningu –

Cała Gmina Poświętne