„ Bezpiecznie na wsi mamy — upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
uruchomiła po raz trzeci losowanie hulajnóg dla dzieci, które rozwiążą i prześlą do
Centrali Kasy certyfikat potwierdzający ukończenie tego szkolenia wraz
z formularzem zgłoszeniowym.

Kurs ma na celu przybliżenie zagrożeń wypadkowych w gospodarstwie
rolnym, a także uczy prawidłowego zachowania podczas przebywania na terenie
obejścia.

Działanie skierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2007- 2015,
których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.
Kurs jest ogólnodostępny na stronie: prewencja.krus.gov.pl