KONKURS „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”. Do wygrania Rower górski oraz akcesoria rowerowe!

Zdjęcie z drona centrum miejscowości Poświętne.

Jeśli chcesz by nasza gmina miała więcej pieniędzy na inwestycje,
PŁAĆ PODATKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA!

W konkursie „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” mogą wziąć udział osoby, które w 2023 roku:

  • w rocznym zeznaniu PIT za 2022 po raz pierwszy wskazały miejsce zamieszkania na terenie gminy Poświętne;

lub

  • w okresie trwania konkursu złożyły w Urzędzie Skarbowym druk aktualizacyjny  ZAP-3 i wskazały w nim miejsce zamieszkania na terenie gminy Poświętne.

lub

  • w okresie trwania konkursu zameldowały się na pobyt stały w gminie Poświętne.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do UG w Poświętnem wypełnionego formularza konkursowego w okresie od 15 lutego 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.  

Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy nowych mieszkańców!

40% podatku PIT trafia do gminy wskazanej w deklaracji jako miejsce zamieszkania !!

Do pobrania: