Konkurs fotograficzny – przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie

Konkurs fotograficzny - przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie

Uchwyć piękno lokalnej przyrody!

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zaprasza Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”.

Celem konkursu jest:
– uwrażliwianie mieszkańców na piękno przyrody Powiatu Wołomińskiego
oraz zachęcanie do jej poznawania;
– ukazanie walorów i bogactwa naturalnego Powiatu Wołomińskiego;
– odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo w Powiecie Wołomińskim,
ze szczególnym uwzględnieniem form ochrony przyrody oraz dzikiej flory i fauny;
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród mieszkańców powiatu

Konkurs trwa od 13 lutego do 15 października 2024 r.

Tematem fotografii konkursowych jest przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Wołomińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych form ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, sieć Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu).

Nagrodą w Konkursie jest publikacja najwyżej ocenionych zdjęć w kalendarzu Powiatu Wołomińskiego na 2025 r. Dodatkowo laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

W Konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Wołomińskiego.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia Uczestnika należy nadesłać w formie elektronicznej
na adres: zee.wos@powiat-wolominski.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”.

Szczegóły Konkursu określa Regulamin.