INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE

W związku z zakończeniem prac terenowych związanych z inwentaryzacją źródeł ciepła na terenie Gminy Poświętne, zwracamy się z prośbą do osób, które były na kwarantannie bądź nieobecne podczas wizyty ankieterów i na dzień dzisiejszy nie wypełniły ankiety,
o przekazanie informacji o posiadanym źródle ciepła telefonicznie na numer infolinii firmy EkoDialog:

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji i kontakt z naszym biurem

Do dnia 4.12.2020 r.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła będą potrzebne:

  • Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
  • Roczne zużycie paliwa.

Numer telefonu: 22 122 02 53

Infolinia czynna: pon.-pt. 8:00 – 16:00.

Podczas ankietyzacji telefonicznej NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Poświętne będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Poświętne” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020