INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE

W związku z przeprowadzaną w dniach od 2 listopada do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Poświętne inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła Wójt Gminy Poświętne ogłasza, co następuje:

Mieszkańców, którzy wskutek przebywania na kwarantannie, nieotrzymania ulotki lub niemożności wypełnienia ankiety osobiście z ankieterem, dotąd

NIE WYPEŁNILI ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła

uprasza się o kontakt telefoniczny z firmą EkoDialog przeprowadzającą inwentaryzację w celu uzupełnienia informacji.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła będą potrzebne:

  • Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła (takie jak: rok produkcji, moc cieplna, sprawność),
  • Instrukcja obsługi lub specyfikacja techniczna źródła ciepła w przypadku braku tabliczki znamionowej,
  • Roczne zużycie paliwa do ogrzewania.

Po przygotowaniu powyższych informacji prosimy o telefon na numer:

22 122 02 53

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00-16:00

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Poświętne” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020