Dzień: 28 stycznia 2021

Mobilny Urzędnik w Gminie Poświętne

W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Poświętnem
do projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”
otwieramy od 1 lutego 2021 roku dla Państwa usługę polegającą na realizacji spraw urzędowych
przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania !!!
(teren Gminy Poświętne)

Mobilny Urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach.

Nie jesteś w stanie dotrzeć do urzędu?

Członek rodziny potrzebuje wsparcia w załatwieniu sprawy urzędowej?

Dla kogo?

  • osób w wieku 65 +;
  • osób z niepełnosprawnościami;
  • osób zależnych 15 + ;
  • opiekunów faktycznych osób zależnych;
  • opiekunów pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia: telefonicznego pod numerem  (25) 752 03 80 lub 515 508 740
(zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia)

Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek                7:30 – 15:30

 wtorek                         10:00 – 18:00

środa                            7:30 – 15:30

czwartek                       7:30 – 15:30

piątek                           7:30 – 15:30

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na 30 marca 2021 r. godz. 24:00

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie dane będą zbierane w ramach spisu.

https://spis.gov.pl/o-spisie/czym-jest-spis

https://spis.gov.pl/o-spisie/jakie-dane-bedziemy-zbierac

https://spis.gov.pl/o-spisie/bezpieczenstwo-danych