Dokumenty do pobrania

Budownictwo

Wzory deklaracji i informacji podatkowych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność Gospodarcza

Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna

Dostęp do Informacji Publicznej

Deklaracja o wysokoci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświata

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Inne