11 MARCA – DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji Dnia Sołtysa, składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Poświętne, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcamI i pracownikami gminy.

Wójt Gminy Poświętne

Sylwester Niźnik

Przewodniczący Rady Gminy Poświętne

Andrzej Orych