Paulina Szczęsna

Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat