Patrycja Kowalska

Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska