Rada Gminy

LP.   IMIĘ I NAZWISKO   FUNKCJA W RADZIE
1.   Orych Andrzej
Przewodniczący Rady
2. Elsner Artur
Wiceprzewodniczący Rady
3. Rosłon Sławomir Członek
4. Podleś Mariusz
Członek
5. Dariusz Orłowski Członek
6. Żołek Zbigniew
Członek
7. Skonieczny Marcin
Członek
8. Strzelecki Dawid Członek
9. Matejek Iwona
Członek
10. Rozbicki Wiesław Członek
11. Chacińska Teresa
Członek
12. Rogala Jan
Członek
13. Ulejczyk Bogdan Członek
14. Szulich Aldona Członek
15. Leszek BłaszczakCzłonek