Rada Gminy

LP.   IMIĘ I NAZWISKO   FUNKCJA W RADZIE
1.   Andrzej Orych Przewodniczący Rady
2. Zbigniew Żołek Wiceprzewodniczący Rady
3. Tomasz Brogowski Członek
4. Katarzyna Gontarczyk Członek
5. Mikołaj KominekCzłonek
6. Danuta Orłowska Członek
7. Sylwester Piwka Członek
8. Mariusz Arkadiusz Podleś Członek
9. Wiesław Rozbicki Członek
10. Tomasz Rutkowski Członek
11. Marcin Skonieczny Członek
12. Dawid Strzelecki Członek
13. Adam Sulewski Członek
14. Dariusz Wnuk Członek
15. Łukasz ZielińskiCzłonek