Ja w Internecie

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Gmina Poświętne do 30 września 2019 roku realizuje projekt grantowy „Ja w Internecie” . Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1: Działanie szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych, ich bezpieczeństwa w Internecie i pozycji na rynku pracy. Wartość projektu: 134 400,00 zł. W szkoleniach mogą uczestniczyć dorośli mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 25 lat. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Zorganizujemy łącznie 20 szkoleń. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. Każde szkolenie trwa 12 godzin zegarowych.

Zapisy na szkolenie:

1. mailowo poprzez wysłanie zgłoszenia na adres sekretariat@ugposwietne.pl (formularz zgłoszeniowy do pobrania www.ugposwietne.pl/jawinternecie).

2. osobiście wypełniając formularz w Urzędzie (UG Poświętne ul. Krótka 1) kontakt telefoniczny: (25) 752-03-80

Harmonogram szkoleń:

Instruktorzy:

Instruktorzy to osoby z dużym doświadczeniem dydaktycznym, które zostały przeszkolone przez Fundację Legalna Kultura W ramach szkoleń zapewniamy: komputery do pracy w trakcie szkolenia materiały szkoleniowe przyjazną atmosferę i inspirujące tematy zajęć catering oraz poczęstunek kawowy

Tematy szkoleń:

LP. TEMAT SZKOLENIA DATA GODZINA MIEJSCE
1 Rodzic w Internecie (weekend) 13.07.2019, 14.07.2019 9:00 – 15:00 Wola Cygowska GCK
2 Działam w sieciach społecznościowych (środa, czwartek, piątek) 31.07.-2.08.2019 16:00 – 20:00 Wola Cygowska GCK
3 Tworzę własną stronę internetową (wtorek, czwartek) 6.08.2019 8.08.2019 9:00 – 15:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna
4 Kultura w sieci (poniedziałek, środa, piątek) 19, 21, 23.08.2019 16:00 – 20:00 Wola Cygowska GCK
5 Rodzic w Internecie (weekend) 7.09.2019 8.09.2019 9:00 – 15:00 Wola Cygowska GCK
6 Rodzic w Internecie (weekend) 21.09.2019 22.09.2019 9:00 – 15:00 Wola Cygowska GCK
7 Kultura w sieci (poniedziałek, wtorek, środa) 23-25.09.2019 16:00 – 20:00 Wola Cygowska GCK
8 Mój biznes w sieci (weekend) 5-6.10.2019 9:00 – 15:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna
9 Rolnik w sieci (wtorek, środa, czwartek) 8-10.10.2019 16:00 – 20:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna
10 Moje finanse i transakcje
w sieci (weekend)
12-13.10.2019 9:00 – 15:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna
11 Działam w sieciach społecznościowych (wtorek, środa, czwartek) 15-17.10.2019 16:00-20:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna
12 Rodzic w Internecie (poniedziałek, środa, czwartek) 21,23,24.10.2019 16:00 – 20:00 Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
13 Rodzic w Internecie (poniedziałek, wtorek, środa) 4, 5, 6.11.2019 16:00 – 20:00 Szkoła Podstawowa w Turzu
14 Mój biznes w sieci (weekend) 9-10.11.2019 9:00 – 15:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna
15 Rodzic w Internecie (środa, czwartek, piątek) 13-15.11.2019 16:00 – 20:00 Szkoła Podstawowa w Poświętnem
16 Tworzę własną stronę internetową (weekend) 16-17.11.2019 9:00 – 15:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna
17 Rodzic w internecie (wtorek, środa, czwartek) 19-21.11.2019 15:00 – 19:00 Szkoła Podstawowa w Poświętnem
18 Rodzic w Internecie (weekend) 23-24.11.2019 9:00 – 15:00 Szkoła Podstawowa w Zabrańcu
19 Rodzic w Internecie (weekend) 23-24.11.2019 8:00-14:00 Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej
20 Rodzic w internecie (poniedziałek, wtorek, środa) 25, 26, 27.11.2019 15:00 – 19:00 Szkoła Podstawowa w Poświętnem
21 Rodzic w Internecie (weekend) 7-8.12.2019 9:00 – 15:00 Szkoła Podstawowa w Zabrańcu
22 Rodzic w internecie (weekend) 7-8.12.2019 9:00 – 15:00 Szkoła Podstawowa w Nowych Ręczajach
23 Moje finanse i transakcje w sieci (poniedziałek, wtorek, środa) 9-11.12.2019 15:00 – 19:00 Szkoła Podstawowa w Poświętnem
24 Moje finanse i transakcje w sieci (poniedziałek, piątek) 23.12., 27.12.2019 8:00 – 14:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna
25 Tworzę własną stronę internetową (weekend) 18-19.01.2019r. 9:00 – 15:00 Urząd Gminy Sala konferencyjna

Rodzic w Internecie

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak chronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Nauczą się wychwytywać treści, które wpływają negatywnie na emocje czy psychikę dziecka, korzystać z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i smartfonach. Otrzymają wskazówki jak odróżnić treści legalne od nielegalnych. Dowiedzą się jak złożyć wniosek Rodzina 500+, uzyskać Kartę Dużej Rodziny, czy korzystać z usług związanych ze zdrowiem. Podczas szkolenia poruszane będą także kwestie rozmów wideo, korzystania ze smartfonów, mediów społecznościowych, ochrony przed wirusami internetowymi. Na szkolenie zapraszamy m.in. rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wiedzieć, jak załatwić sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił m.in. zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, kupować, rezerwować podróż, płacić podatki, korzystać z podstawowych usług e-administracji (np. składać wniosek o wydanie dowodu osobistego) oraz z internetowych zasobów kultury i edukacji.

Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie skierowane do osób, które chcą efektywnie korzystać z portali społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itp.) w swojej codziennej pracy i życiu prywatnym. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m in. jak nawiązywać i podtrzymywać znajomości w mediach społecznościowych, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością i korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem, a także w jaki sposób obsługiwać podstawowe narzędzia e-administracji z wykorzystaniem konta e-PUAP i profilu zaufanego.

Mój biznes w sieci

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą albo przygotowują się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak korzystać z zasobów Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse, zasoby ludzkie itp.) i poznają skierowane do biznesu usługi e-administracji. Szkolenie podniesie kompetencje przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, umożliwiającym samodzielne rozwijanie firmy online.

Tworzę własną stronę internetową

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w e-PUAP i profilu zaufanego.

Rolnik w sieci

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się – gdzie szukać przydatnych dla rolników informacji, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. Zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w e-PUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ARiMR, ARR/ANR/ODR.

Kultura w sieci

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników m.in. jak bezpiecznie, w legalnych źródłach, szukać filmów, muzyki, spektakli, książek, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych w Internecie, jak korzystać z nich zgodnie z prawem podczas nauki i w twórczości własnej. Uczestników szkolenia zapoznamy z podstawami prawa autorskiego i nauczymy korzystania z legalnych źródeł kultury, m.in. z Bazy Legalnych Źródeł. Powiemy jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w Internecie. Powiemy również o Netykiecie – zbiorze zasad określających formy zachowania się w społeczności internetowej. Dzięki szkoleniom zdobędą Państwo umiejętności, które ułatwią funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej i stale zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej. Zachęcam do poświęcenia 12 godzin na naukę korzystania z Internetu – od podstaw do korzystania z usług publicznych dostępnych online (e-administracji, załatwiania spraw urzędowych, składania wniosków o 500+). Wielu z Państwa z pewnością przyda się wiedza jak wykorzystać Internet we własnej działalności biznesowej czy chronić dzieci przed niepożądanymi treściami w Internecie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH

Z poważaniem

Wójt Gminy Poświętne