Wodociągi – zgłaszanie awarii

Awarie wodociągu prosimy zgłaszać pod numer alarmowy : 515 508 731

lub na adres e-mail : suw@ugposwietne.pl