Wodociągi – zgłaszanie awarii

Awarie wodociągu prosimy zgłaszać pod numer alarmowy : 515 508 776

lub na adres e-mail : zgk@gminaposwietne.pl