Straż Pożarna

Ochotnicze Straże Pożarne w naszej Gmine:

Prezes Zarządu OSP RP – Jacek Pazio
tel. 601 589 006

Wiceprezes Zarządu OSP RP – Wiesław Fabisiak
tel. 602 501 623

Wiceprezes Zarządu OSP RP – Dawid Strzelecki
tel. 512 392 626

Komendant Zarządu OSP RP – Kuba Gąsior
tel. 510 054 764

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Ręczajach
Prezes Włodzimierz Jachacy tel. 502 272 237
Naczelnik Adam Lewandowski tel. 518 079 921

Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem
Prezes Dawid Strzelecki tel. 512 392 626
Naczelnik Mateusz Pisarek tel. 504 462 434

Ochotnicza Straż Pożarna w Ręczajach Polskich
Prezes Wiesław Fabisiak tel. 602 501 623
Naczelnik Wnuk Adrian tel. 502 773 918

Ochotnicza Straż Pożarna w Turzu
Prezes Sławomir Mielczarek tel. 509 096 969
Naczelnik Tomasz Skołożyński tel. 660 693 438

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Ręczajskiej
Prezes Jacek Pazio tel. 601 589 006
Naczelnik Grzegorz Perzanowski tel. 605 065 534

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrańcu
Prezes Konrad Gontarczyk tel. 692 493 516
Naczelnik Kuba Gąsior tel. 510 054 764