Przedszkola w Gminie

Nazwa placówki
Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach
Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej
Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem

Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu

Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzylesiu