Przedszkola w Gminie

Nazwa placówki
Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach
Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Tajemniczy Ogród” w Choinach
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Tajemniczy Ogród” w Zabrańcu
Punkt Przedszkolny “Klub Malucha” w Jadwiniewie