Podstawowe dane

Adres:

Urząd Gminy w Poświętnem

ul. Krótka 1

05-326 Poświętne

powiat wołomiński, woj. mazowieckie

Telefony: (0-25) 752-03-90, (0-25) 752-03-80

e-mail: sekretariat@ugposwietne.pl
EPUAP/1gu999wbbo/skrytkaESP

NIP GMINY POŚWIĘTNE: 125 162 78 95

REGON GMINY: 711582693
Międzynarodowy nr konta : SWIFT PKOPPLPW 82 1240 1037 1111 0011 2560 8353  
Numer konta do opłaty za wodę: 26 1240 1037 1111 0011 2560 9943

Godziny urzędowania:


poniedziałek     10:00 – 18:00

  wtorek             7:30 – 15:30

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 15:30

Aktualny wykaz rachunków bankowych:

Numer konta bankowegoRodzaj wpłaty
26 1240 1037 1111 0011 2561 0040   – opłata za udostępnianie danych osobowych, 
– opłata skarbowa, dodatkowa,                                                      
– opłata za pełnomocnictwo,
– podatek od: nieruchomości, rolny, leśny,                                                           
– podatek od środków transportowych,                                        
– opłata targowa,                                                                            
– odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat lokalnych,
– opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,
– opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości,
– opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
– opłaty za korzystanie ze środowiska,
– opłaty adiacenckie,
– opłaty administracyjne (w tym za wpis i zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
– opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej,                                 
-czynsze, media, darowizny,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,                                 
-wpływy z różnych opłat
74 1240 1037 1111 0011 2560 9855    opłata za odpady komunalne
26 1240 1037 1111 0011 2560 9943    opłata za wodę
23 1240 1037 1111 0011 2561 2422 wadium
  zabezpieczenie należytego wykonania umowy
82 1240 1037 1111 0011 2560 8353     – dotacje i subwencje
– udziały w podatku dochodowym PIT i CIT
– dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe (np. podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od umów cywilnoprawnych i inne)
  1. Płatności można regulować w banku, na poczcie czy za pomocą internetu.
  2. Wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poświętne można dokonać w siedzibie:

Banku Spółdzielczego Oddział Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne w godzinach:

poniedziałek     10.00 – 18.00 

wtorek, środa, czwartek   7.45 – 15.00

piątek      7.45 – 13.30

  • Urząd nie przyjmuje płatności gotówkowych.