Podstawowe dane

Adres:

Urząd Gminy w Poświętnem

ul. Krótka 1

05-326 Poświętne

powiat wołomiński, woj. mazowieckie

Telefony: (0-25) 752-03-90, (0-25) 752-03-80

e-mail: sekretariat@ugposwietne.pl
EPUAP: 1gu999wbbo/skrytka

NIP GMINY POŚWIĘTNE: 125 162 78 95

REGON GMINY: 711582693

Nr konta:    BS Mińsk Mazowiecki Oddział Poświętne 33 9226 0005 0030 0588 2000 0010
Międzynarodowy nr konta : SWIFT POLUPLPR 33 9226 0005 0030 0588 2000 001
Numer konta do opłaty za wodę: 89 9226 0005 0030 0588 2000 0360

Godziny urzędowania:


poniedziałek     10:00 – 18:00

  wtorek             7:30 – 15:30

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 15:30

Aktualny wykaz rachunków bankowych:

Numer konta bankowegoRodzaj wpłaty
92 9226 0005 0030 0588 2000 0500   – opłata za udostępnianie danych osobowych, 
– opłata skarbowa, dodatkowa,                                                      
– opłata za pełnomocnictwo,
– podatek od: nieruchomości, rolny, leśny,                                                           
– podatek od środków transportowych,                                        
– opłata targowa,                                                                            
– odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat lokalnych,
– opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,
– opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości,
– opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
– opłaty za korzystanie ze środowiska,
– opłaty adiacenckie,
– opłaty administracyjne (w tym za wpis i zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
– opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej,                                 
-czynsze, media, darowizny,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,                                 
-wpływy z różnych opłat
71 9226 0005 0030 0588 2000 0490   opłata za odpady komunalne
89 9226 0005 0030 0588 2000 0360   opłata za wodę
36 9226 0005 0030 0588 2000 0150 wadium
  zabezpieczenie należytego wykonania umowy
33 9226 0005 0030 0588 2000 0010   – dotacje i subwencje
– udziały w podatku dochodowym PIT i CIT
– dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe (np. podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od umów cywilnoprawnych i inne)
  1. Płatności można regulować w banku, na poczcie czy za pomocą internetu.
  2. Wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poświętne można dokonać w siedzibie:

Banku Spółdzielczego Oddział Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne w godzinach:

poniedziałek     10.00 – 18.00 

wtorek, środa, czwartek   7.45 – 15.00

piątek      7.45 – 13.30

  • Urząd nie przyjmuje płatności gotówkowych.