Oświetlenie uliczne

Numer alarmowy do zgłaszania awarii w oświetleniu ulicznym: 798 174 861