Komisje Rady Gminy

Składy komisji Rady Gminy Poświętne

Komisja Rewizyjna 

LP.Imię i nazwiskoFunkcja
1.Teresa Chacińska
Przewodniczący
2. Dawid Strzelecki
Członek
3. Mariusz Podleś
Członek
4.Dariusz OrłowskiCzłonek

Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

LP.Imię i nazwiskoFunkcja
1.Mariusz Podleś
Przewodniczący
2.Dawid Strzelecki
Członek
3.Jan Rogala
Członek
4.Sławomir Rosłon
Członek
5.Andrzej Orych
Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych

LP.Imię i nazwiskoFunkcja
1.Iwona Matejek
Przewodniczący
2.Aldona Szulich
Członek
3.Zbigniew Żołek
Członek
4.Teresa Chacińska
Członek
5.Jan Rogala
Członek
6.Artur Elsner
Członek

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

LP.Imię i nazwiskoFunkcja
1.Marcin Skonieczny
Przewodniczący
2.Artur Elsner
Członek
3.Bogdan Ulejczyk
Członek
4.Wiesław Rozbicki
Członek
5.Andrzej Orych
Członek
6.Dariusz OrłowskiCzłonek

Komisja SKarg, Wniosków i Petycji

LP.Imię i nazwiskoFunkcja
1. Wiesław Rozbicki
Przewodniczący
3.Marcin Skonieczny
Członek
4.Aldona Szulich
Członek
5.Zbigniew Żołek
Członek
6.Iwona Matejek
Członek