Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Poświętne od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.