Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Poświętne informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do tutejszego urzędu.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Poświętne  w pokoju  nr 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Poświętne w zakładce „Dokumenty i wnioski ” w podkategorii „Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna”.


Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem:

  • poczty na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,
  • poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugposwietne.pl,
  • w kancelarii Urzędu pok. 9 w godzinach pracy tj. poniedziałek-piątek 7:30. – 15:30, wtorek 10:00-18:00.

BĘDĄ KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb), w pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania
z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ponadto informuje się, że osoby które jeszcze nie mają podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są poniżej wymienione przedsiębiorstwa:

Lp.Nazwa firmy
1.KOBE s. c. Paweł i Krzysztof Kotowscy 05-200 Wołomin, Duczki, ul. Myśliwska 8, tel. (22) 787-73-28
2.OLMAT Marcin Laszkowski, Mistów 13B, tel. (25) 757 90 24, 502 34 44 33
3.Sławomir Rogala Firma Handlowo – Usługowa, ul. Podgraniczna 1c, 
05-304 Stanisławów, tel. 660 632 329
4.Rafał Sałański „ZUA” Zakład Usług Asenizacyjnych 05-326 Poświętne, ul. Jana Pawła II 23 tel. 691 471 460
5.IMPERF s. c. Dariusz Szpański i Gabriel Staniec Wołomin ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin tel. 22 786 89 46 lub tel. 22 787 88 65
6.F.H.U. „Clean World” Marek Woch, Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza 45, 05-200 Wołomin  tel. 22 799 07 26 lub 502 023 322
7.TRANSNEC- Sylwester Nerc, ul. Bartoszycka 23 m 3, 04-923 Warszawa z siedzibą ul. Szosa Lubelska 2, 05-077 Warszawa Wesoła, tel. 22 773 37 67
8.
PIO-TRANS Piotr Gryz, Karolew 9 C, 05-205 Klembów, tel. 728 327 757
9.
USŁUGI TRANSPORTOWE WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Leszek Biesiada Duczki, ul. Konwaliowa 2, 05-200 Wołomin tel. 507 160 995
10.ASENIC Adam Żmuda ul. Nowa 29, 05-270 Nadma tel. 516 633 654
11.
USŁUGI ASENIZACYJNE ul. Borysów 37, 05-230 Kobyłka Grzegorz Kołodziejski Tel. 608 217 716
12.SUCHY – TRANS Piotr Bulira ul. Bol. Krzywoustego 12A, 05-230 Kobyłka tel. 502 002 066
13.mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa tel. 800 000 800
14.
WCTRON Sp. z o.o. ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław tel: 571 294 380
15.KINGKAN Sławomir Kaczmarczyk Dobczyn ul. Dworska 16, 05-205 Klembów 787 342 182
16.EKO-MAR USŁUGI ASENIZACYJNE MICHAŁ MARSZAŁ, Suchowizna 13A, 05-304 Stanisławów. tel: 503 817 296
17.WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH HANDEL OBWOŹNY ŁUKASZ MODZELEWSKI, Nowe Grabie 120, 05-200 Wołomin tel: 509 278 756

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ww. ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 polega karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 10 pkt 3 ww. ustawy)