Maciej Budek

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej