Monika Hryniewiecka

Kierownik Ref. Inwestycji i Rozwoju, Główny Spec. Ds. BHP