Komunikat

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Poświętne od 25.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od dnia
25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych
.

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY POŚWIĘTNE


poniedziałek     7:30 – 15:30

wtorek              10:00 – 18:00

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 15:30

Uruchomienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynają działalność punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu wołomińskiego, z wyłączeniem punktu w gminie Marki.

Wizyty odbywają się osobiście, można jednak skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w gminie Marki obowiązuje do odwołania wyłącznie taka forma udzielenia porady) – szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 735-736-797.

GODZINY PRACY PUNKTU PASZPORTOWEGO W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII KORONAWIRUSA

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie / wejście B od ul. Prądzyńskiego)

PONIEDZIAŁKI                      8.00 – 16.30

WTORKI – CZWARTKI         8.00 – 15.30

PIĄTKI                                      8.00 – 14.30

W CELU UMÓWIENIA WIZYTY NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE:

22 776-44-97

UWAGA: KASY STAROSTWA NIE PRZYJMUJĄ OPŁAT PASZPORTOWYCH

Materiały nt. tarczy antykryzysowej dotyczące m.in. wsparcia mikroprzedsiębiorców.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

  • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
  • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
  • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
  • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, wójt Gminy Poświętne podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze interesantów.

Od 16.03.2020 r. do odwołania w Urzędzie Gminy w Poświętnem obsługa interesantów będzie możliwa wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.Nr telefonu oraz podstawowe dane:https://poswietne.bip-e.pl/pos/podstawowe-dane/dane-teleadresowe/13,Dane-teleadresowe-Urzedu-Gminy-Poswietne.htmlLista adresów e-mail i nr wewnętrznych:https://poswietne.bip-e.pl/pos/urzad-gminy/2938,wykaz-pracownikow.html

Od 16.03.2020 r. niedostępny dla interesantów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dniach 16.03.2020 r. – 25.03.2020 r. nieczynne będą wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola.

Od 16.03. do odwołania zawieszona została działalność Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury.

Nieczynny będzie PSZOK, targowisko oraz Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W dniach 16-27 marca zawiesza działalność również Urząd Pocztowy w Poświętnem.

W tym czasie dyżurować będą:Urząd Pocztowy w Stanisławowie
https://stanislawow.poczta-online.com/poczta/ul-rynek-7-5922/Urząd Pocztowy w Wołominie
https://wolomin.poczta-online.com/poczta/ul-ogrodowa-3/Urząd Pocztowy w Pustelniku
https://pustelnik-80260.poczta-online.com/poczta/ul-warszawska-36/Również Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o zawieszeniu działalności w oddziale Banku w Poświętnem. Placówka będzie niedostępna dla interesantów od 16.03.2020 r. do odwołania.W tym czasie dyżurować będzie BS oddział w Stanisławowie.https://bsminskmaz.pl/3-al-kontakt.html

Osoba z terenu Gminy Poświętne podejrzewająca zakażenie koronawirusem powinna:

skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie

ul. Legionów 78, 05 – 200 WOŁOMIN tel. 510 140 961 lub tel. 510 146 258lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnegoSzpitale wyznaczone do leczenia osób zakażonych koronawirusem to:- Szpital MSWiA Warszawa ul. Wołoska 137, 02-507 WARSZAWA- Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37, 01-201 WARSZAWA

ZDROWY POWIAT

To hasło pod którym będą realizowane przez nasz Szpital, programy profilaktyczne, finansowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu wołomińskiego, którzy ukończyli 40 r.ż. na bezpłatne badania w kierunku osteoporozy.

Osteoporoza nazywana jest czasem „cichym złodziejem kości”. Polega na stopniowym zanikaniu tkanki kostnej, aż struktura kości staje się podobna do gąbki. Taka kość jest słaba i jeśli dojdzie do niewielkiego nawet urazu, ulega złamaniu. Bardzo wiele osób dopiero wtedy dowiaduje się, że choruje na osteoporozę. Warto wiedzieć, że zanik tkanki kostnej nie boli i postępuje bezobjawowo, stopniowo osłabiając kości.