Komunikat

Kończy się nabór wniosków o wsparcie w nawadnianie gospodarstw

Poniedziałek, 20 lipca 2020 r., jest ostatnim dniem, w którym rolnicy chcący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wniosek o dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstwa.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni
co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie
100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn
i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji:  na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych ARiMR.

Zmiana siedziby Urzędu Pocztowego w Poświętnem.

Informujemy, że od poniedziałku 6 lipca 2020 r. placówka Poczty Polskiej w Poświętnem urzęduje pod nowym adresem – przy ul. Szkolnej 3 (budynek starej zlewni mleka). Godziny urzędowania pozostają bez zmian – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki placówka czynna jest w godzinach od 8:00 do 14:30, we wtorki od 8:00 do 20:00.

Informacja – piątek po Bożnym Ciele

W związku z Zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Poświętne
z dnia 1 czerwca 2020 r.

dzień 12 czerwca 2020r. (piątek po Bożnym Ciele)

jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników
Urzędu Gminy Poświętne
w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  – 15 sierpnia 2020 r. 

przypadające w sobotę.

Dnia tego tj. 12 czerwca 2020 r. przyjmowane będą tylko zgłoszenia
do obwodowych komisji wyborczych

w związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

wyborami Prezydenta RP.

Zgłoszenia będą przyjmowane w pokoju nr 3

w godz. pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30.